Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, , 2100
Denmark

Krebs' SFO

Krebs_SFO_Main.jpg

Krebs' SFO

 

Grundlagt 1984
 

 

Krebs’ Skoles fritidsordning tilbydes til elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Fritidsordningen rummer 160 børn, fordelt på seks grupper, og har til huse i Stockholmsgade nr. 7. Hver børnegruppe har tilknyttet to pædagoger, og disse har ansvaret for barnets trivsel, samt for forældrekontakten og samarbejdet med skolen.