Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, , 2100
Denmark

Krebs' SFO

Outside_playground_0656-sm.jpg

Betaling

Betaling


For deltagelse i skolefritidsordningen betales i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. 

Der betales efter følgende satser

7.00-8.35  —  kr. 400,00
13.40-16.00  —  kr. 1225,00
13.40-17.30  —  kr. 1475,00

Mindstebetaling for skolefritidsordningen udgør kr. 800,00 pr. måned.
Såfremt der kun vælges morgenpasning, vil prisen således være kr. 800,00 pr. måned.

Betaling opkræves sammen med skolepengene.