Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, , 2100
Denmark

Krebs' SFO

Outside_sky_0655-sm.jpg

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse


Tilmelding kan ændres pr. dags dato. Udmeldelsesfristen er to måneder ved udgangen af en kalendermåned. Ind- og udmeldelsesblanketter afleveres på skolens kontor eller i skolefritidsordningen. Udmeldelse kan også ske ved at skrive en mail til skolefritidsordningens kontor, sfo@krebs-skole.dk.

Inden hvert skoleårs start, modtager alle forældre en ny indmeldelsesblanket gældende for det følgende skoleår. Hvis man ønsker at udmelde sit barn, gældende fra lukkeperioden i sommerferien, behøver man således ikke at foretage sig noget.

Fripladser: Reduktion af forældrebetaling – skolepenge og skolefritidsordningsbetaling. Skolen skal, for at modtage det offentliges tilskud til fripladser, overholde visse meget stramme tidsfrister. Vi må derfor anmode forældre, der søger om nedsættelse af skolepenge for skoleåret 2017/2018, om skriftligt at rekvirere ansøgningsblanket på skolen. Dette skal ske i slutningen af skoleåret, og skolen skal have den korrekt udfyldte blanket tilbage senest fredag den 25. august 2017.


 

Indmeldelse

Morgen
kl. 07.00-08.35
Eftermiddag
kl. 13.40-16.00
Sen eftermiddag
kl.13.40-17.30
 
 

Udmeldelse

Bemærk: Udmelding af SFO’en kan ske med to måneders varsel ved udgangen af en kalendermåned.