Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, , 2100
Denmark

Krebs' SFO

IMG_0281-sm.jpg

Børnegrupper

Børnegrupper


SFO'en består af seks børnegrupper, tilknyttet to faste voksne.

Den Flyvende Kuffert

Nr. 7, 1.th
For 3. klasserne
 

Klodshans

Nr. 7, 4.th.

Elverhøj

Nr. 7 st. tv.
Huser ligeledes børnehaveklasse
Krohn i skoletimerne

Snurretoppen

Nr. 7, 4. tv.    

Fyrtøjet

Nr. 7, 1. tv.
Huser ligeledes børnehaveklasse
Krebs i skoletimerne

Tinsoldaten

Nr. 7, 2.th.