Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, , 2100
Denmark

Krebs' SFO

Outside_playground_0648-sm.jpg

Åbningstider

Åbningstider


Åbningstiderne er mandag til fredag 7.00 - 17.30

Barnet skal være tilmeldt morgen- og sen eftermiddagspasning, hvis man ønsker at benytte disse tilbud. Dette gælder også i skolens ferie og på særdage.
De børn, som ikke er tilmeldt sen eftermiddagspasning, skal være hentet senest kl. 16.00 i deres hjemmegrupper.

Morgenpasning kl. 7.00 - 8.35: I Klodshans for alle tilmeldte børn.
Eftermiddagspasning kl. 16.00 - 17.30: I Snurretoppen for alle tilmeldte børn. 

Se under betaling for information om priser for de forskellige tilmeldingsordninger. Betaling link
Se under ind- og udmeldelse for information om ind- og udmeldelsesfrister. Ind og udmeldelse link