Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, , 2100
Denmark

Krebs' SFO

Bldg_street_0673-sm.jpg

Krebs Skole

Krebs‘ Skole


Krebs´Skole er stiftet den 15. august 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og er beliggende på Stockholmsgade på Indre Østerbro, København.  Krebs’ Skole er en privat skole og har ca. 400 elever fordelt på 20 klasser fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen er ikke tilknyttet særlige pædagogiske retninger, men har siden sin grundlæggelse bestræbt sig på at bibringe eleverne et solidt bogligt fundament i en tryg ramme. Den daglige undervisning varetages på alle klassetrin i et fast skema, som meddeles ved skoleårets begyndelse. Mundtlig og skriftlig forberedelse betragtes som en forudsætning for den daglige undervisning. Hverdagen præges af en lang række traditioner og særpræg som knytter eleven til skolen og muliggør et personligt engagement i skolens liv.